Varis förvaltning

Varis Förvaltning äger samt förvaltar industrifastigheter i Göteborgsområdet där vår affärsidé bygger på att äga, bygga och förvalta fastigheter långsiktigt.

Uppbyggnad

Varis Förvaltning grundades år 2006 där fastighetsbeståndet var en mix av både bostäder och industrifastigheter. År 2016 såldes de sista bostäderna och sedan dess har fokus enbart legat på kommersiella fastigheter mestadels på Hisingen.

Fastigheter

Sedan 2016 så har fokus varit på kommersiella fastigheter och idag äger samt förvaltar vi över 50 000 m²  i göteborgsområdet och utgörs av kontor, verkstäder, hantverkslokaler, lager och butiker.

Är våra hyresgäster nöjda, är vi nöjda

Vi vill ge våra hyresgäster de bästa förutsättningarna för deras företag att växa i. Detta gör vi genom att ha en välskött inre och yttre miljö tillsammans med en nära och personlig kontakt där vi engagerar oss i deras vardag.