Varis förvaltning stängslar in Hildedalsgatan 48-188

15 december, 2015

Varis Förvaltning väljer att stängsla in Grimbo Företagspark, Hildedalsgatan 48-188, och arbetet kommer påbörjas redan i början på 2016. Instängslingen kommer att innefatta motorgrindar in till varje gårdsplan och gånggrindar mot promenadstråket längs ån. Grindarna kommer vara öppna dagtid på vardagar och hållas stängda på helger samt kvällar/nätter. För att komma in genom grindarna när de är stängda kommer man kunna öppna dessa med hjälp av magnetbrickor.
Entrepenör för arbetet kommer att vara Stängselbolaget.