Fastighet på Aröds industriväg förvärvas

14 december, 2018

Varis Förvaltning utökar fastighetsbeståndet med en ny fastighet på Aröds industriväg. Cirka 8000 m² är fördelat på kontor och lager med flertalet lastkajer och portar. Huset är tomställt med möjlighet att delas upp i mindre fraktioner. Uthyrning av fastigheten kommer att påbörjas under första kvartalet 2019.