Varis Förvaltning

Varis Förvaltning äger samt förvaltar industrifastigheter och bostäder i Göteborgsområdet där vår affärsidé bygger på att äga, bygga och förvalta fastigheter långsiktigt.
I dagsläget äger samt förvaltar vi 23 st industrifastigheter som finns på centrala Hisingen och utgörs av kontor, verkstäder, lager, och butiker.
Vi har under många år arbetat, tillsammans med våra entrepenörer, med att anpassa lokaler efter hyresgästernas behov och vår strävan är att alltid hålla en hög standard på våra lokaler där hyresgästens behov tillgodoses in i minsta detalj.
Som hyresgäst hos oss kan du förvänta dig en nära och personlig kontakt med en välskött miljö för ditt företag att växa i.

Nyheter